Treningsopplegg

På denne siden vil vi forklare deg hvordan du kan trene og hva du kan trene på for å bli en dyktigere leser. Den gir deg ikke et fiks ferdig treningsopplegg fordi vi tror du vet best hvordan du selv bør trene. Vi viser deg i stedet hva det er viktig å trene på for å bli en dyktigere leser.

Å trene leseferdigheter

Alle kan bli bedre til å lese, om de er aldri så gode eller dårlige. Vår erfaring er at selv de dårligste leserne, kan bli blant de beste.

En del av det du kan lære fra hjemmesiden, kan du lett bruke uten mye trening. Andre ting krever mer trening.

Du kan bli bedre til å lese bare ved å få bedre kunnskaper om lesing. Det får du ved å lese gjennom det viktigste på denne hjemmesiden.

Men skal du bli god til å lese, må du trene. Skal du bli så god til å lese som du har mulighet til, må du trene mye.

Målet med hjemmesiden er at du skal vite:

 • Hva du skal trene på
 • Hvordan du skal trene dette
 • Hvorfor du skal trene det

Det viktigste på denne hjemmesiden er oppgavene. De forklarer hva du skal trene på og hvordan. Teksten gir en nærmere forklaring og begrunnelse.

Viktigst for å lese hurtigere og bedre

For å lære å lese hurtigere, og samtidig oppfatte mer av det du leser, kan du trene på å:

 • Bevege øyet riktig når du leser.
 • Øke lesesynsfeltet slik at du kan se mer tekst om gangen.
 • Lese ord som bilder, slik at du kan oppfatte dem med et raskt blikk.
 • Presse opp lesehastigheten, slik at du venner hjernen til høyere lesehastigheter.
 • Unngå vanlige lesefeil og oppklare misforståelser om lesing.

Alle disse fem punktene er forklart nærmere på egne sider. Du kommer til disse ved å trykke på lenkene over. Siden med Treningsoppgaver inneholder oppgaver som forklarer hvordan du kan trene på dette.

Disse fem punktene er det du bør trene mest på.

Hvor mye, avhenger av hvor interessert du er i å trene, og hvor mye tid du har. Selv litt trening vil kunne gi gode resultater.

Et mer omfattende treningsopplegg kan være:

 • Tren 1 eller 2 økter per dag.
 • En treningsøkt kan være ½ til 1 time.
 • Tren hver dag (eller de fleste dagene) i 1 til 2 måneder.

Du bør også kunne forskjellige lesemåter

Du bør også kunne ulike lesemåter og vite når du bør bruke dem. Dette er:

 • Hurtiglesing, dvs. å lese alle ordene hurtig og oppfatte det meste av innholdet.
 • Skumlesing, dvs. å lese deler av teksten for å få oversikt eller repetere.
 • Skanning, dvs. å lete etter bestemte ord eller temaer.
 • Superlesing, dvs. å lese med din maksimale lesehastighet.
 • Fotolesing, dvs. å kaste ett blikk på hver side for å få en grov oversikt.
 • Reflekterende lesing, dvs. å tenke gjennom og bearbeide teksten.

Alle disse seks punktene er forklart nærmere på egne sider. Du kommer til disse ved å trykke på lenkene over. Siden med Treningsoppgaver inneholder oppgaver som forklarer hvordan du kan trene på dette.

For å forstå hva disse lesemåtene går ut på, må du lese forklaringene. Du må også gjøre noen av oppgavene for å lære å bruke dette i praksis.

Etter dette, kan mesteparten av treningen på lesemåtene foregå når du leser det du pleier å lese. Da lærer du å bruke dette i de sammenhenger du trenger det.

En god lesestrategi er nødvendig

Du må også bruke lesestrategier.

Lesestrategi er å kombinere ulike lesemåter tilpasset teksten og de mål du har med lesingen.

Først bør du lære litt om hva lesestrategier er og noen eksempler på forskjellige lesestrategier.

Så bør du finne ut hvilke lesestrategier som kan passe for deg og det du leser. Det gjør du ved å prøve ut noen lesestrategier på det du leser. Oppgavene forklarer deg hvordan.

Etter dette, kan det meste av treningen på bruk av lesestrategier foregå når du leser det du pleier.

Legg forholdene til rette

Forholdene i deg og rundt deg kan ha stor innvirkning på hvor godt du leser. Noe av dette kan det være lett å gjøre noe med. Du må bare vite hva som kan være av betydning. Andre ting krever mer.

Det første du kan gjøre er å lese om dette på siden: Legg forholdene til rette

Så bør du gjøre oppgavene som får deg til å tenke gjennom hva du kan gjøre med dine leseforhold.

Når du først har lært dette, trengs det lite trening for å holde dette ved like. Du må bare passe på å ikke gli tilbake til gamle uvaner.

Sett av tid til trening

For å lære nye ferdigheter, må du trene. Det gjelder også lesing. En del av leseferdighetene må trenes på spesielt for at du skal bli dyktigere. Endel av øvelsene kan føles slitsomme for øynene og hodet så husk på å sette av tid til pauser i treningen. Å legge forholdene til rette for god lesing er ekstra viktig når du trener. Da presterer du mer og blir bedre motivert til å forsette treningen. Dette gir igjen bedre resultater og en er inne i en god sirkel. Men ikke overanstreng deg.

Tren mens du leser

Når du først vet hva du skal trene på og hvordan, kan mye av treningen skje samtidig mens du leser det du skal. Du må imidlertid være bevisst på at du skal trene. Ikke la innholdet i det du leser ta fokuset av treningen. I det lange løp er du best tjent med å bli en dyktigere leser. Noen av oppgavene passer det heller ikke å trene på mens en leser vanlige tekster. Tilpass treningen etter egne behov og tilgjengelige tekster.

Treningsopplegg

Ut fra det som er sagt over, anbefaler vi følgende treningsopplegg:

Bestem hvor mye tid du kan bruke på å lære leseferdigheter i noen uker eller måneder framover.

Sett opp en plan over øktene for lesetreningen. Det betyr hvilke dager du skal trene og på hvilke klokkeslett.

Begynn så å lese gjennom sidene på hjemmesiden i rekkefølgen under. Gjør også oppgavene som hører til disse sidene.

Når du har lært de fire første (øyebevegelse, lesesynsfeltet, ord som bilder og hastighetstrening), så trener du på disse i alle de kommende treningsøktene. Du kan da trene litt på disse før eller etter (eller begge deler) du leser (og trener på) det du skal i denne økten.

Test deg selv

Det kan være nyttig og oppmuntrende å vite hvilken framgang du gjør. Vi har derfor tatt med noen tester for dette. Se siden: Test deg selv

Du kan gjerne ta den første av disse testene før du begynner treningen.

Vent til du har trent noen uker før du tar neste test.

Boka ”Hurtiglesing – Superlesing – Fotolesing”

Hjemmesiden og kursene er basert på boka ”Hurtiglesing – Superlesing – Fotolesing” av Terje Kato Stangeland og Leif-Runar Forsth. Boka er skrevet for selvstudium og som kursbok.

For deg som synes det er greiere å lære fra en bok enn fra en hjemmeside, kan den være nyttig.

Den inneholder mer stoff, spesielt flere treningsoppgaver, enn hjemmesiden. Den kan derfor være bra hvis du vil trene også på andre måter og med flere oppgaver enn det du finner på hjemmesiden.

Innholdsfortegnelsen og deler av boka er lagt ut på hjemmesiden.

Du finner mer informasjon om boka på siden:

Boka Hurtiglesing – Superlesing – Fotolesing

Kurs

Hjemmesiden er laget for at det ikke skal være nødvendig å gå på kurs eller å kjøpe boka.

Mange (kanskje de fleste) synes det er lettere å lære på et kurs med erfarne og inspirerende kursledere. Et kurs kan også være en god måte å komme i gang med treningen på.

Du finner mer om våre kurs på siden: Kurs