Til pressen

Bulletpoints

Du kan mer enn doble lesehastigheten og ha like god eller bedre oppfatning!

! Oppfatt raskere og bedre

! Husk mer av det du leser

! Få bedre konsentrasjon

! Få større glede av å lese

Alle kan bli bedre til å lese

Erfaring viser at alle kan øke lesehastigheten betraktelig. Deltakere ved våre kurs har femdoblet lesehastigheten i løpet av 4 uker. Samtidig har oppfatningen vært like god eller bedre. Tester viser at opplæringen har gitt varige forbedringer av leseferdighetene.

Kunnskaper og ferdigheter i lesing

Dette webområdet vil gi brukerene større kunnskaper og ferdigheter i lesing slik at de kan få enda større utbytte av deres lesing, enten de leser for sin egen interesse, underholdning og glede, eller når de leser ut fra nødvendighet.

Målene med webområdet er å:

! Gi brukerene bedre kunnskaper om lesing og hvordan de kan utvikle sin leseferdighet.

! Gjøre brukerene dyktigere til å lese. Det betyr blant annet at de blir flinkere til å tilpasse sin leseform og leseteknikk til det de leser og avklare hensikten med sin lesing.

! Bidra til at brukerene kan lese mer konsentrert og oppfatte og huske mer av det de leser.

! Øve opp brukernes lesehastighet slik at de kan lese hurtigere når de ønsker det.

Dette vil du merke etter å ha brukt webområdet

Du vil etter trening:

! Ha lettere for å holde deg informert.

! Lære fortere og bedre.

! Få mer tid til overs til å lese andre ting du ønsker.

! Få frigitt mer tid til å gjøre andre ting.

Undervisningsform – teori og praksis

! Korte informasjonsbolker forklarer teorien og øvelsene

! Praktiske øvelser for bedre lesing

! Test av dine leseferdigheter før og etter treningen

Hurtiglesing.no sitt innhold

! Leseteknikk: Øyebevegelse – lesesynsfeltet – lesetempo – ord som bilder

! Få vekk vanlige lesefeil

! Hurtiglesing (lese mer enn 500 ord/minutt)

! Superlesing (lese mer enn 2.000 ord/minutt)

! Fotolesing (få oversikt over mer enn 20.000 ord/minutt)

! Skumming

! Skanning

! Reflekterende lesing

! Lesestrategi for bøker, aviser, tidsskrifter og brev

! Forhold som påvirker konsentrasjon, oppfatning, forståelse og hukommelse

! Øvingsoppgaver

! Treningsprogram for å øve opp dine praktiske leseferdigheter.

4 ukers treningsprogram

Med webområdet følger et treningsprogram med forskjellige øvelser som gjøres 15 ‑ 30 minutter hver dag. Deler av treningen kan kombineres med litteratur som du leser til vanlig.

Uttalelser fra kursdeltakere

«Jeg føler at jeg har blitt mye bedre til å lese.»

«Jeg leser med større fart og ca. samme nøyaktighet som før.»

«Nå kan jeg lese en tekst fort og få med det meste.»

«Før trodde jeg at jeg måtte lese mye saktere for å få med meg innholdet i teksten, men det har vist seg at jeg kan øke lesetempoet uten at jeg går glipp av noe.»

«Jeg har økt den vanlige lesehastigheten. Jeg har lært meg å skumlese, repetere fort, og å lese aviser.»

«Det er morsomt å lese fortere.»

«Jeg vil på det varmeste anbefale et slikt kurs for andre.»

«Det virker! Ingen tvil.»

Kursmateriell

Webområdet er bygget på en bok i hurtiglesing og erfaringene til kursholdere og deltakere som har brukt det samme opplegget

Boka «Hurtiglesing – Superlesing – Fotolesing»

ISBN 82-443-0010-8, 272 sider, kr. 320,-

Kontaktinfo

Kontaktinfo om oss som står bak webområdet finner du her