Om boka

Boka, ”Hurtiglesing – Superlesing – Fotolesing”,inneholder en del mer stoff og spesielt en del flere oppgaver enn det som er tatt med på webområdet. Den kan være nyttig for deg som ønsker å bli dyktigere til å lese. Den er også fin som kursbok for deg som skal undervise leseferdigheter.

På denne siden finner du mer informasjon om boka som webområdet er basert på.

Boka

Hurtiglesing – Superlesing – Fotolesing

av Terje Kato Stangeland og Leif-Runar Forsth

ISBN 82-443-0010-8

272 sider

Kr. 320,-

Du får kjøpt denne boka i din bokhandel. Alle bokhandlere har eller kan skaffe boka (i løpet av noen dager). Du kan også låne boka på biblioteket.

Til grunn for webområdet

webområdet er basert på boka og de kurs vi har holdt. webområdet inneholder det som er viktigst for å bli dyktigere til å lese. Vi har tatt med tilstrekkelig med forklaringer og oppgaver for det.

Kursbok

Boka blir brukt som kursdokumentasjon i våre kurs. Vi har også gjort det lettere for andre som holder kurs basert på boka. For dere som gjøre det, og for andre som ønsker å undervise leseferdigheter, har vi laget siden:

Undervise leseferdigheter

Denne inneholder også lenker til et sett med lysark (foiler) i Powerpoint, basert på boka.

Sammendrag fra kapitlene

Hvert kapittel i boka avsluttes med et sammendrag. Dette gir en kort oppsummering av det viktigste i kapitlet. Vi har satt sammen alle sammendragene i:

Sammendrag fra boka Hurtiglesing – Superlesing – Fotolesing

Innholdsfortegnelse

Denne siden gjengir bokas innholdsfortegnelse. Både en kort innholdsfortegnelse og en mer detaljert.

En del av kapitlene fra boka er lagt ut på denne webområdet. Du finner lenker til disse fra innholdsfortegnelsen. Andre kapitler er bearbeidet for å passe bedre for en framstilling på internett. I disse tilfellene går det lenker fra innholdsfortegnelsen til disse sidene på webområdet.

Du finner innholdsfortegnelsen her:

Innholdsfortegnelse for boka Hurtiglesing – Superlesing – Fotolesing

Rettigheter

Vær oppmerksom på at alt stoffet i boka og på denne webområdet er opphavsrettslig beskyttet.

Når vi publiserer det slik vi gjør på denne webområdet, betyr det at vi tillater mange å bruke stoffet til eget personlige bruk, på skolen, til studier, på jobb eller privat. Vi er også glade for at lærere bruker webområdet og innholdet på denne for å hjelpe sine elever og studenter til å bli bedre til å lese.

Vi har tatt med en kort orientering om:

Rettigheter

Alt stoff som er lagt inn på webområdet er opphavsrettlig beskyttet.

Det gis tillatelse til å ta 1 (-en-) kopi, elektronisk eller i papirformat til eget personlig bruk.

Du kan ta ut powerpoint folier, når du bruker dem til undervisning med boka «Hurtiglesing- Superlesing- Fotolesing» av Terje Kato Stangelang og Leif-Runar Forsth.

Mangfoldigjørelse kan bare gjøres etter skriflig tillatelse fra opphavsmennene. Vi er relativt liberale med å gi slike tillatelser for bruk i undervisningsøyemed, men vi forventer å bli spurt og å ha gitt skriftlig tillatlelse først.