Repetisjon

Å repetere en tekst kan være vel så viktig som det å lese den. Vi vil her vise deg noen gode repetisjonsregler. Men først vil vi ta for oss markeringer i teksten. Dette kan være et godt verktøy for å oppfatte og for å repeter en tekst. Markér for å oppfatte og forstå Understrekinger og […]

Vis mer