Vanlige lesefeil

Kvitt deg med de leseproblemene som er nevnt under. Det vil gjøre lesingen hurtigere og mer behagelig. Du vil få økt forståelse av det du leser og bli en dyktigere og langt mer effektiv leser.

Oppgaver om hvordan du kan kvitte deg med lesefeil finner du her

Tilbakehopp

Bevisst og ubevisst tilbakehopp (hoppe tilbake for å lese ord og setninger om igjen) er et av de vanligste leseproblemene. Bevisste tilbakehopp skyldes en indre trang til å lese noe om igjen. Det kan være fordi vi har vært ukonsentrerte og ikke fått med oss det vi har lest rett før. Eller det kan være at vi ikke forstår det vi leser og tror at ved å hoppe tilbake vil vi øke forståelsen. Forskning har erfart www.nikesko.asia at mange dobler eller tredobler lesehastigheten og bedrer oppfatningen ved kun å redusere tilbakehopp under lesingen. Forskere hevder at hvert tilbakehopp koster ca. 50 ord i minuttet i lesehastighet.

Hvis du hopper i teksten, endres rekkefølgen på ordene. Dette kan gjøre det langt vanskeligere å oppfatte tekstenes mening. Et eksempel er setningen: Per og Per og Anne og gikk Anne sammen gikk skolen til sammen skolen. Denne setningen har kommet fram ved flere tilbakehopp og et framhopp i setningen: Per og Anne gikk sammen til skolen.

Ubevisst tilbakehopp får vi vekk ved å trene inn riktig øyebevegelse.

Hoppe framover i teksten

Noen ganger kan vi hoppe framover i teksten fordi vi er utålmodige eller nysgjerrige på hva som kommer. Dette medfører ofte at vi må hoppe tilbake å lese på ny, fordi vi ikke forstod eller hadde utbytte av å lese det som stod lenger framme.

Blikket glir ut av teksten

Blikket kan lett gli ut av teksten, for eksempel ut gjennom vinduet, opp på veggen eller ut i rommet. Dette skyldes forstyrrelser eller mangel på konsentrasjon.

Linjebom ved linjeskift

Mange har problemer med å treffe rett linje ved linjeskift. Spesielt når de skal presse opp lesehastigheten. Dette skyldes manglende trening.

Lite effektive bevegelsesmønstre

Mange beveger blikket tilfeldig hit og dit når de for eksempel skumleser eller skanner. For å lese hurtig og effektivt, må du bevege blikket på en systematisk måte.

Bruk av lesestøtte samt trening av øyebevegelser bidrar til å redusere alle disse fem problemene.

Lite lesesynsfelt

De fleste har bare trent opp en liten del av synsfeltet til lesing. Vi kan med trening øke lesesynsfeltet og på den måten bli i stand til å lese flere ord om gangen. Det vil gi store økninger i lesehastigheten.

Dårlig syn

Mange trenger briller eller kontaktlinser, eller å få justert de man har. Dårlig syn fører til at vi raskt blir slitne i øynene når vi leser. Det kan også føre til at vi får hodepine og stiv nakke.

Uttale ordene – vokalisasjon

Høytlesing vil hindre oss i å lese fort. Noen av oss beveger leppene, tunga og kanskje til og med stemmebåndet når vi leser. Dette senker lesehastigheten, og gjør oss fortere slitne.

For å bli klar over om du formulerer ordene med lepper og stemmebånd, kan du holde en finger på leppene og en på strupehodet mens du leser. Hvis det beveger seg, må du trene på å holde det i ro når du leser.

For visse typer lesing (reflekterende lesing) er det hensiktsmessig å lese høyt eller inne i seg. Dette gjelder lesing av dikt, skuespill, dialoger og tekster det er viktig å forstå eller huske.

Indre stemme – subvokalisasjon

Subvokalisasjon er å lese med en indre stemme. Den indre stemmen er vanligvis ikke noe problem for lesehastigheter under 1000 ord i minuttet. Noen forskere hevder at det er fullt mulig for hjernen å subvokalisere opp til 2000 ord i minuttet. Når vi presser oss til å lese fort, vil den indre stemmen gradvis forsvinne.

Bevegelser av kroppsdeler under lesing

En vanlig uvane er å bevege hodet fra side til side mens vi leser, eller å løfte hodet opp og ned etter som vi leser linje for linje. Mange beveger også andre kroppsdeler mens de leser; fingre, tær, armer, bein eller de rugger fram og tilbake eller fra side til side. Slike bevegelser vil begrense hvor raskt vi kan lese. Det fører til at vi blir raskere slitne og til at vi kan få belastningsskader, for eksempel stiv nakke. Hold derfor kroppen i ro i en god stilling, og flytt blikket ved å bevege øynene.

De fleste bevegelsene er det greit å oppdage og kontrollere selv. Du kan også få andre til å observere deg mens du leser.

Dårlig konsentrasjon

Dette er et av de vanligste problemene.

Manglende eller feil lesestrategi

Å beherske flere lesemåter og kunne kombinere disse er helt nødvendig for å få maksimalt utbytte av lesingen.

Du kan bli kvitt dine leseproblemer ved å bruke denne internettsida og trene slik som vi har anbefalt. Du kan bedre leseferdighetene ved å:

  • Øke kunnskapene om lesing.
  • Trene regelmessig og anvende det du lærer.
  • Legge forholdene bedre til rette, både arbeidsmiljøet og dine fysiske og mentale forhold.