Hurtiglesing - Superlesing - Fotolesing LES HURTIGERE, OPPFATT BEDRE OG HUSK MER

Lær om hurtiglesing

For å lære å lese hurtigere og samtidig oppfatte mer av det du leser, kan du trene på:

Bevege øyet riktig når du leser.
Øke lesesynsfeltet slik at du kan se mer tekst om gangen.
Lese ord som bilder, slik at du kan oppfatte dem med et raskt blikk.
Presse opp lesehastigheten.
Unngå vanlige lesefeil og oppklare misforståelser om lesing.

Du bør også kunne ulike lesemåter og vite når du bør bruke dem. Dette er:

Hurtiglesing, dvs. å lese alle ordene hurtig og oppfatte det meste av innholdet.
Skumlesing, dvs. å lese deler av teksten for å få oversikt eller repetere.
Skanning, dvs. å lete etter bestemte ord eller temaer.
Superlesing, dvs. å lese med din maksimale lesehastighet.
Fotolesing, dvs. å kaste ett blikk på hver side for å en grov oversikt.
Reflekterende lesing, dvs. å tenke gjennom og bearbeide teksten.

Du må også bruke lesestrategier. Lesestrategi er å kombinere ulike lesemåter tilpasset teksten og de mål du har med lesingen. Du bør også legge forholdene til rette for god lesing.