Standard kursplan

Dette viser en standard kursplan for et 8-timers kurs i leseferdigheter. Denne kan være et godt utgangspunkt for å lage din egen kursplan.

Det som er skrevet med STORE BOKSTAVER er foredrag eller korte innledninger som kurslederen holder.

Nummereringene viser til kapittelnummer eller oppgavenummer i boka ”Hurtiglesing – Superlesing – Fotolesing” av Terje Kato Stangeland og Leif-Runar Forsth.