Resultater av leserkurs

Vi evaluerer de fleste av våre leskurs. På de fleste kurs betyr dette at vi tester kursdeltakernes lesehastighet og oppfatning i begynnelsen og slutten av kurset. I noen tilfeller har vi grundigere evalueringer.

Noen eksempler på evalueringer er tatt med på webområdet. Punktene under har lenker videre til evalueringsrapportene.

Manglerud videregående skole

”Langtidseffekter av kurs i hurtiglesing” (kurs 1997, undersøkelse 1998)

Elevene lærte hurtiglesing i korte økter fordelt over 4 uker. De ble testet før treningen, etter de fire ukene og seks måneder etter. Gjennomsnittelig lesehastighet var 85% høyere etter seks måneder enn før kurset. Gjennomsnittelig oppfatning var også øket. Treningen ga også en del andre positive virkninger.

BI

Vurdering fra kurset ”Veien til suksess i utdannelse, arbeid og privat” der lesetrening inngikk.

4.-8. januar 1999. Hoveddelen av studentene var i alderen 30-50 år. Ved kursets start varierte studentenes lesehastighet fra 165 til 550 ord i minuttet (oim). Femte dag varierte lesehastighetene fra 375 til 1590 oim. Gjennomsnittet økte fra 288 til 756 oim, dvs. en økning på 165 %

SIKT – Skolen for Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi

Vurdering fra kurs for studenter der lesetrening inngikk. 14., 15. og 21. august 2000

18 studenter som deltok på et lesekurs på 12 timer fordelt over tre dager. En deltager sa i sin vurdering: ”Jeg synes alt var bra. Bra forelesere og et veldig bra opplegg.”

NTNU

Kursvurdering for NIF studenter ved NTNU 27. april 2002

De fleste av deltakerne syntes at kurset var meget bra. Stoffet var relevant, kurset godt strukturert, opplegget med teori og øvelser fungerte godt, og foreleserne var dyktige og inspirerende.

De fire rapportene over er fra utviklingen av kurset. Her er noen flere og nyere resultater:

Lesekurs for medlemmer i et politisk parti

Lesekurs for statsansatte

Lesekurs for kommunalt ansatte

Lesekurs for ansatte i en bedrift