Anbefalinger

Vi har fått mange hyggelige tilbakemeldinger på våre kurs og boka. Vi har bedt om å få noen av disse skriftlig. Her er noen av de.


«Jeg har fått masse igjen for å delta på lesekurset. Jeg har selv lese og skrivevansker og bestemte meg for å prøve å gjøre noe med det. På barne- og ungdomskolen slet jeg med norsk. Jeg leste mye saktere en de ande. Det ble vanskeligere og vanskeligere å følge med undervisningen etter hvert som pensum ble større og større. På lesekurset lærte jeg åssen jeg kunne lese mye fortere. I starten virket det frustrerende fordi jeg da ikke fikk med meg hva jeg leste. Jeg fikk beskjed om at dette bedret seg etter hvert. Jeg forsatte som jeg fikk beskjed om og det angrer jeg ikke på. Etter en stund fikk jeg med meg mer av det jeg leste enn før, og leste dessuten 3-4 ganger flere ord i minuttet. Den nye leseteknikken gjorde at jeg hang med på skolen igjen. Nå studerer jeg Bedriftsøkonomi på BI. Takket være leseteknikk og
litt jobbing da, så har jeg oppnådd B i gjennomsnitts karakter. Kan med trygghet anbefale dette kurset.»

Benjamin Fjellheim


«Kurset og boka i hurtiglesing har vært til stor hjelp for meg. Hverdagens informasjonsstrøm er stor både hva private interesser og næringsmessige oppdateringer angår. Hurtiglesingsteknikken gjør at jeg bruker mye mindre tid på å oppdatere meg enn før. Og det sitter. Min sønn som var 14 år var også med på kurset. Han mangedoblet sin lesehastighet. Noe jeg ikke ville trodd var mulig så fort. Vi hadde det dessuten moro. Anbefales derfor også som nyttig kvalitetstid sammen for skoleungdom og foreldre.»

Hans Arne S. Paulsen, gårdbruker


«Undertegnede er ansatt i Innovasjon Norge med ansvar for å være ajour med handels­prosedyrespørsmål (toll, handelsdokumenter, importrestriksjoner i andre land, leverings- og betalingsbetingelser mv.). Dette innebærer at jeg må gå gjennom, sortere ut og systematisere store mengder fagdokumentasjon, både i trykt og elektronisk form.

Jeg har, etter studier ved Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI og på bakgrunn av over 15 års jobberfaring, ervervet meg betydelige ferdigheter i kunsten å holde seg a jour. Like fullt har jeg opplevet en stigende frustrasjon over at viktig dokumentasjon hoper seg opp og at jeg ikke godt nok har evnet å differensiere lesemetoder etter behov.

Derfor var det med spenning og forventning jeg tidligere i oktober i år deltok på kurset «Hurtiglesing ­Superlesing- Fotolesing», i regi av IPO AS kurs og konsulenttjenester. Da jeg allerede nå to uker etter kurset har fordoblet min lesehastighet er det tydelig at læringen har effekt. Bevisstgjøringen om hvor mye man egentlig får ut av metoder som fotolesing og skumming har også ført til en markant økning av den stoffmengden jeg kommer gjennom. Selvsagt kreves det trening i teknikker som riktig øyebevegelser, øking av lesesynsfeltet mv. for å oppnå resultater. Her har jeg hatt stort utbytte av den profesjonelle måten kurslederne geleidet oss «leseblinde» på mht. bevisst valg av lesestrategi og gjennom praksisøvelser i lesemetoder og teknikker.

På bakgrunn av min utdanning (Cand. Polit. og bedriftsøkonom) og etter bla. tre og et halvt år som prosjektleder ved Norges Eksportskole vil jeg betegne meg selv som en kresen kursdeltaker. Det solide grunnarbeidet som ligger bak dette lesekurset, den inspirerende undervisningsformen og de håndfaste effektene av opplæringen gjør like fullt at jeg kan anbefale kurset «Hurtiglesing ­- Superlesing- Fotolesing» på det varmeste. «

Olav Hermansen , Seniorrådgiver Innovasjon Norge


«For lenge siden deltok jeg på et lesekurs hos IPO AS sammen med min sønn og noen av hans venner og klassekamerater.

For enda lengre siden deltok jeg på et kreativitetskurs – også dette hos IPO AS.

Kreativitetskurset ga meg enkle og praktiske teknikker for å samle gode ideer til et konstruktiv hele. Dette har vært svært nyttig i mitt arbeide som konsulent, men også for meg selv personlig. Jeg benytter samme teknikk alene som når jeg arbeider med en gruppe.

Med bakgrunn i IT og tekniske fag, leser jeg sakte. Dette er ikke av de mest nyttige egenskaper!. Det kan det heller neppe være for den oppvoksende generasjon, men skolens fagplaner dekker ikke dette området godt nok. Etter det tidligere svært nyttige kreativitetskurset, følte jeg meg på trygg grunn når jeg forsøkte enda et kurs fra IPO AS. Jeg selv, min sønn og flere av hans venner og venners foreldre ble meldt på lesekurs. Det ble to svært morsomme og utbytterike dager for en blandet gruppe av voksne og barn!

Min svakhet med sakte lesing har jeg fremdeles, men den er blitt vesentlig redusert. Nå kan jeg ’scanne’ skriftlig materiale og få med meg essensen. Det kunne jeg ikke før. Den neste generasjon har ikke klaget. Det ser ut til at alle som deltok fikk meget godt utbytte, men likevel forskjellig ut fra sitt eget individuelle ståsted.»

Marit Søholt Stokes, Lead TickIT 2000 Auditor IRCA, Konsulent, Accent AS


«Som hovedfagsstudent ved Universitetet i Oslo tok jeg ”Grunnkurs i hurtiglesing” høsten 1997 arrangert av SPUN. Kursleder var Terje Kato Stangeland. Etter kurset fulgte jeg et fire ukers treningsprogram med 30-60 minutters trening hver dag.

Etter fire uker hadde jeg mer enn fordoblet lesehastigheten min selv om jeg i utgangspunktet hadde relativt høy lesehastighet. Oppfatningen var også blitt bedre enn før kurset. Et halvt år etter kurset tok jeg en ny lesetest, og lesehastigheten var like høy som rett etter kurset selv om jeg ikke hadde trent siden kursets slutt.

Jeg synes kurset i hurtiglesing var meget bra. Kursleder var svært dyktig og hadde solide bakgrunnskunnskaper. Stoffet ble presentert på en ryddig og lettfattelig måte. Det skriftlige kursmaterialet var omfattende og oversiktlig. Det var en fordel å slippe å notere under kurset slik at jeg kunne konsentrere meg om det som ble sagt. Det var også nyttig å ha noe skriftlig tilbake til etter kurset. Øvelsene i treningsprogrammet var enkle å følge og de var godt forklart med utfyllende kommentarer og tips.

Jeg hadde stor nytte av leseopplæringen da jeg skulle lese til hovedfagseksamen. Jeg fikk forberedt meg bedre enn vanlig fordi jeg brukte kortere tid på å lese gjennom pensum. Jeg skulle ønske jeg hadde hatt anledning til å ta kurset på et tidligere tidspunkt i studiene.

Som følge av opplæringen i hurtiglesing har jeg også fått tid til å lese mer. Jeg leser nå mer enn en skjønnlitterær bok i uka. I tillegg leser jeg flere aviser og tidsskrifter enn før.

Jeg vil på det sterkeste anbefale kurs i hurtiglesing for alle andre, og spesielt for studenter.»

Astrid Marie Larsen Cand. scient.


«Efter att ha läst boken Hurtiglesning och genomfört delar av den i egen utbildning kan jag på det varmaste anbefalla den. Jag har erfarenhet av att utbilda människor (ca. 40.000 st) i studieteknik sedan 1982. Jag har läst det mesta inom området och har funnit att denna bok i de flesta avseenden överträffar övrig litteratur på området.»

Rolf Dackheden, Utbildare i studieteknik, Skanör, Sverige